Financieringsvormen NAH

Het ontvangen van begeleiding voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) moet betaald worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

De begeleiding door Helpgewoon NAH kan in de volgende financieringsvormen geboden worden;

  • ZIN: Zorg in Natura Wij hebben met verschillende gemeenten een contract voor het leveren van begeleiding.
    Deze financiering van de begeleiding loopt direct via uw gemeente.
    U betaalt een eigen bijdrage en deze is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
  • PGB: voor het Persoons Gebonden Budget kunt u informatie inwinnen bij uw gemeente, loket WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zij kijken met u of u hiervoor in aanmerking komt. Ook bij de sociale verzekeringsbank, de SVB kunnen ze uw vragen beantwoorden. Kijk op de site van de SVB. De SVB betaald de factuur van Helpgewoon NAH. Op welke manier dat gebeurt gaan wij met u, voorafgaande aan de begeleiding, bespreken… Het PGB-budget beheren vereist wat administratie, deze houdt u zelf bij. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. U bent zelf verantwoordelijk hoe u het toegekende budget besteed.
  • Daarnaast is het mogelijk onze begeleiding te ontvangen wanneer u, om welke reden dan ook, ervoor kiest de begeleiding zelf te financieren.

Mocht u vragen hebben over de financieringsvormen, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.