Helpgewoon NAH, wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij luisteren naar u.
Door de grote veranderingen die u en uw naasten doormaken is er wellicht onrust ontstaan.
Wij proberen met u rust en duidelijkheid te creëren bij de vragen die u heeft .
Vanuit de rust ontstaat er ruimte om te onderzoeken wat u wilt en kunt.
Ook uw partner of gezinsleden betrekken wij bij de begeleiding/ondersteuning.
Aandacht voor de partner of gezinsleden is tevens zo belangrijk , zij ontvangen ondersteuning en advies bij hun rol in de veranderde situatie .

Wij, Helpgewoon NAH, bieden professionele ondersteuning en begeleiding aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH) en partner/familieleden  in de thuissituatie.

Hooi op je vork methode

In de begeleiding maken we gebruik van de methode ‘Hooi op je vork

Met de methode ‘Hooi op je vork‘ kunnen we, in het contact met de cliënt, het leven voor NAH en de gevolgen van NAH goed in beeld brengen en daardoor passende begeleiding bieden.

We hebben, in deze methode, aandacht voor verschillende leefgebieden betrokken o.a. gezondheid, seksualiteit en intimiteit, familie en relaties, werk/dagbesteding of opleiding, vrijetijdsbesteding, financiën en administratie, sociale contacten, woonomgeving en huishouden, toekomstzekerheid en zingeving.

Jaarlijks evalueren wij, met cliënt en evt. naasten, het ondersteuningsplan waarin de doelen staan beschreven.
Dan wordt besproken of doelen aangepast kunnen worden.
Ook vragen wij de cliënt de begeleiding te beoordelen.

Begeleiding op maat

  • Ambulant begeleider; u krijgt een vaste begeleider, dit om onrust te vermijden en u uw verhaal niet telkens opnieuw hoeft te vertellen.
  • Persoonlijk begeleidingsplan; d.m.v. uw begeleidingsvragen stellen we een begeleidingsplan op.
  • Begeleiding thuis; Dit betekent dat de begeleider op een afgesproken tijdstip bij u thuis komt. Afspraken gaan altijd in overleg met u
  • Begeleiding op werk of school; de begeleider kan samen met u en uw werkgever of school zoeken naar de mogelijkheden om uw werkzaamheden voort te zetten. Er zijn misschien aanpassingen nodig waarin de begeleider alle partijen wellicht kan adviseren
  • Specifiek NAH; ons specialisme is Niet Aangeboren Hersenletsel, hiervoor zijn we opgeleid. Ook blijven wij onze kennis verbreden door het volgen van cursussen en trainingen
  • Levensloopbegeleiding; uw begeleidingsvraag zal in de loop van de tijd veranderen. Helpgewoon NAH kan bij u aansluiten  in alle mogelijke veranderingen.

Kennismaking

Wanneer u geïnteresseerd bent geraakt neem dan contact met ons op. We plannen dan, geheel vrijblijvend, een kennismakingsgesprek. Hierin leert u ons kennen, wij vertellen wat onze begeleiding voor u kan betekenen en hebt u de mogelijkheid vragen te stellen. Mochten wij bij uw begeleidingsvraag kunnen aansluiten is het mogelijk direct een begeleidingsafspraak te plannen.